Effektivare bilddiagnostik med nya former för samarbete i nätverk

Diarienummer 2012-01105
Koordinator RXEYE AB
Bidrag från Vinnova 9 976 281 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - november 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2012)

Syfte och mål

Bilddiagnostiken står idag inför stora resursutmaningar och tillgängliga resurser, framförallt patologer och radiologer, måste användas på ett optimalt sätt oberoende av organisationstillhörighet. Inom ExDIN har koncept för samverkan i nätverk testats och utvärderats inom tre områden: 1. En avdelning som har löpande eller tillfälligt behov av analyskapacitet 2. En expertnod som erbjuder sin specifika kompetens till vårdgivare 3. Samarbete mellan olika specialiteter i virtuella, multidisciplinära team (MDT-konferenser)

Resultat och förväntade effekter

-Ett nätverkssamarbete inom patologin där 500 patientfall distansgranskats -En virtuell samverkan för konsultation inom ekokardiografi där 30 patienter tagits upp. -En förbättrad MDT-process som ger högre kvalité på behandlingsförslag för cancerpatienter. Resultaten visar entydigt på att distansgranskning är möjlig och att förväntade effekter för patienten är kortare ledtider, sänkta patientrisker och högre kvalité på diagnostiken genom åtkomst till rätt kompetens, oavsett geografisk placering. Inom vården kan stora besparingar göras genom bättre resursutnyttjande.

Upplägg och genomförande

Baserat på arbetsflödesanalyser, nyttokalkyler och riskanalyser som tagits fram inom ExDIN har nya, virtuella arbetssätt tagits fram och testats i sjukvården. ExDINs upplägg har tillåtit konsortiet att på ett omfattande sätt utforska hur nätverkssamarbete mellan vårdgivare kan etableras.Projektet har arbetat dels med prototyper där man med små resurser snabbt kan ändra arbetssätt efter återkoppling. Dels harprojektet använt och vidareutvecklat existerande funktionalitet vilket medför att nya arbetssätt kunnat testas i verksamheten. Detta medför större förankring och ger mer feedback.

Externa länkar

www.rxeye.net ExDIN - Bilddiagnostiskt samarbete

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.