Effektiva reaktioner med fasta reagens i små volymer

Diarienummer 2015-02180
Koordinator NORDIC CHEMQUEST AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 102 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - februari 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla prototyper baserade på vår patenterade teknologi för roterande bäddreaktorer som idag används inom läkemedelsindustrin. Detta är en ny typ av produkter för användande av fasta reagens vid kemisk synte,s men även för bioteknologiska tillämpningar såsom proteinrening, antikroppsframställning och provtagning av miljörelaterade substanser. Tanken med produkterna är att de ska vara av engångskaraktär, samt vara generiska för olika tillämpningsområden.

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet har utvecklats fungerande prototyper, vilka kan användas tillsammans med små volymer (10-20 mL) vätska. Detta är att jämföra med befintliga produkter med en begränsning på 150 mL. Med de nya produkterna förväntas företaget kunna ta marknadsdelar inom nya affärsområden. Då de nya produkterna är av engångskaraktär förväntas de skapa en repetitiv intäktsström för företaget. Produkterna lämpar sig bra för en rad olika tillämpningar och den globala marknaden bedöms därför som mycket stor.

Upplägg och genomförande

Projektplanens olika arbetspaket var väl planerade och visade sig ha rätt innehåll. Detta innefattade simuleringar, marknadsundersökning, prototypframtagning, tillverkningsteknisk utveckling för att fastställa möjliga tekniker för produktion, samt applikations utveckling för valda områden. Uppskattning av tidsåtgång visade sig dock vara något svår och vissa arbetspaket tog längre tid än beräknat. Detta är dock rätt typiskt för utvecklingsprojekt som kräver en iterativ utvecklingsmetodik.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.