Effektiva processer för tillverkning och användning av keramiska hållbara byggmaterial

Diarienummer 2014-04220
Koordinator Porslinsfabriken i Lidköping AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Målet och syftet för projektet är att skapa effektiva tillverkningsprocesser för framtagning, tillverkning och användning av keramiska hållbara byggmaterial, t.ex. keramiska fasader samt att samla arkitekter, byggföretag, fastighetsägare för att dela kunskap om behov och möjligheter. Det uppsatta syftet och målet med projektet uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Vid projektets start var den befintliga produktionsutrustningen inte helt modern och för att kunna skapa effektivare tillverkningsprocesser för framtida produktion har en brännugn bytts ut vilket innebär en lägre brännkostnad. På sikt måste även pressen och glaseringstekniken utvecklas. En mycket viktig lärdom som framkommit är att man behöver söka efter potentiella samarbetspartners som arbetar med olika uppsättningssystem för keramiska fasader eftersom det som ´marknaden´ efterfrågar är ett färdigt paket där både den keramiska fasaden och uppsättningssystemet ingår.

Upplägg och genomförande

Projektet har följande planerat upplägg och genomförande: Besöka BKR, SWEREA för att skapa en dialog, diskutera behov och kunskap. Anordna en workshop med olika aktörer i svensk byggindustri. Workshopen hålls i fabriken för att visa vad som kan göras idag och vad som skulle kunna göras med effektivare tillverkningsprocesser. Genom att följa det planerade upplägget underlättades genomförandet av projektplanen och med den värdefulla information som kommit fram kan porslinsfabriken ta ett steg närmare en effektivare process.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.