Effektiv automation för anpassade produkter i svenska industri - e-FACTORY

Diarienummer 2018-01584
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 3 289 613 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt för kostnadseffektiv automatisering

Syfte och mål

e-FACTORY kommer göra det möjligt för företag att använda digitala verktyg som ett medel för att erhålla ett antal olika produktionsvärden, t.ex. ökad kapacitet, förbättrad kvalitet, minskad övergångstid, minskat behov av manstimmar, förbättrad spårbarhet, etc.

Förväntade effekter och resultat

Vår hypotes när vi går in i detta projekt är framförallt: 1) Integrationen av försäljnings-, produkt- och produktutveckling förväntas förkorta ledtid för ETO-produkter med 50% 2) Att minska antalet produkt- och produktionsfel

Planerat upplägg och genomförande

Utgångspunkt är att först identifiera önskat produktionsmål och skapa en gemensam vision med alla medverkande partners. Under hela projektet kommer ett gemensamt användningsfall baserat på en del uppsättning av partners att vara i fokus för metodutvecklingen. Kvartalsvis diskuteras generelliteten av de utvecklade metoderna och slutligen valideras av företagsspecifika implementeringar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.