ECSEL 2017 RIA SECREDAS RISE SICS

Diarienummer 2018-01274
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 811 770 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

Utveckla ny teknik och nya utvecklingsmetoder för automatiserade system inom olika domäner med hög cybersäkerhet och med bibehållen funktionssäkerhet och prestanda.

Förväntade effekter och resultat

SECREDAS konsortium består av deltagare från 15 olika länder och täcker hela fordonskedjan (fordonstillverkare, systemutvecklare och komponentutvecklare), nyckelspelare inom medicinskteknik och deltagare från andra tranportdomäner som tåg och flyg samt viktiga forskningsinstitut, för att kunna ta sig an projektmålen och erbjuda generiska och gemensamma erbjudanden samt domänspecifika lösningar.

Planerat upplägg och genomförande

SECREDAS kommer i detalj att studera olika användningsfall med specifika krav på funktionssäkerhet, cybersäkerhet och integritet. Användningsfallen kommer att bygga vidare på dagens arkitekturer och leda till en ny generation av referensarkitekturer och generiska komponenter användbara för flera olika domäner samt stöd för att utveckla nya verktyg och utvecklingsmetoder. Domänspecifika lösningar kommer att utvecklas utifrån de generiska komponenter som utvecklats för att uppnå cybersäkerhet och integritet med bibehållen funktionssäkerhet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.