ECSEL 2017 RIA SECREDAS RISE SICS

Reference number 2018-01274
Coordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS AB, Kista
Funding from Vinnova SEK 1 811 770
Project duration May 2018 - April 2021
Status Ongoing
Venture ECSEL

Purpose and goal

Utveckla ny teknik och nya utvecklingsmetoder för automatiserade system inom olika domäner med hög cybersäkerhet och med bibehållen funktionssäkerhet och prestanda.

Expected results and effects

SECREDAS konsortium består av deltagare från 15 olika länder och täcker hela fordonskedjan (fordonstillverkare, systemutvecklare och komponentutvecklare), nyckelspelare inom medicinskteknik och deltagare från andra tranportdomäner som tåg och flyg samt viktiga forskningsinstitut, för att kunna ta sig an projektmålen och erbjuda generiska och gemensamma erbjudanden samt domänspecifika lösningar.

Planned approach and implementation

SECREDAS kommer i detalj att studera olika användningsfall med specifika krav på funktionssäkerhet, cybersäkerhet och integritet. Användningsfallen kommer att bygga vidare på dagens arkitekturer och leda till en ny generation av referensarkitekturer och generiska komponenter användbara för flera olika domäner samt stöd för att utveckla nya verktyg och utvecklingsmetoder. Domänspecifika lösningar kommer att utvecklas utifrån de generiska komponenter som utvecklats för att uppnå cybersäkerhet och integritet med bibehållen funktionssäkerhet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.