ECSEL 2017 RIA PRYSTINE KTH

Diarienummer 2018-01764
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 4 318 473 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

PRYSTINE’s avser ta fram feltoleranta perceptionssystem för att möjliggöra personsäker autonom körning i både landsbygd och i städer. Tekniska mål för dessa system inkluderar, 1. Förbättrad tillförlitlighet och prestanda, samt reducerad kostnad och energiförbrukning; 2. Pålitliga inbygga styrsystem genom samkonstruktion av signalbehandling och AI-funktioner, 3. Optimerad inbyggd systemarkitektur, samt 4. Feltoleranta system. KTHs del av dessa mål fokuserar på systemarkitektur, verifiering, dynamisk riskhantering samt metodik för dessa delar och deras integration.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat inkluderar, (a) ett ramverk för feltolerant perception på komponentnivå, (b) pålitliga inbyggda systemarkitekturer, och (c) AI-metoder och algoritmer för objektidentifiering, omgivningsförståelse, och beslutsfattande. Integrationen av dessa resultat ger förutsättningar för innovativa funktioner, standards, metoder och verktyg för säker och effektiv mobilitet. Kunskap och tillgång till sådan möjliggörande teknik förväntas ge konkurrensfördelar för Europeisk industri samt bidra till ökad användaracceptans för autonoma fordon.

Planerat upplägg och genomförande

Konsortiet omfattar 60 projektpartners från 14 länder, inklusive fordonsbyggare, underleverantörer, elektronikföretag, forskningsinstitut och universitet. Resultaten kommer att valideras i ca. 20-talet demonstratorer som omfattar feltoleranta plattformar för autonom körning samt lastbilar och personbilar. Projektet har en matrisorganisation med sammanhållande aktiviteter som ser till att arbetspaketen interagerar och levererar resultat som t.ex. demonstratorer. Dessa aktiviteter omfattar teknik samt subjektiva aspekter såsom ökad användaracceptans.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.