ECO1 - Ett unikt bränslesnålt & miljövänligt sportflygplan

Diarienummer
Koordinator FLIGHT & SAFETY DESIGN SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att få marknaden att byta ut den gamla flygplansparken med i snitt 42 år gamla flygplan mot ett miljövänligt alternativ, sportflygplanet ECO1. Vi skall kunna erbjuda serieproducerade miljövänliga sportflygplan sommaren 2014 till ett attraktivt pris. Fördjupa samarbetet med partners för tillverkning i Sverige/utomlands. Utföra materialprov och fördjupa samarbetet med våra underleverantörer för att kunna erbjuda miljövänlig drivlina. Få respons på vår produkt genom att visa upp det på flygdagar och flygmässor.

Resultat och förväntade effekter

En djupare inblick i marknaden i Europa stärker satsningen på ett sportflygplan i den nya LSA klassen. En internationell efterfrågan på ca 100 plan/år förutspås. Användning av utprovade flygplansdelar hos samarbetspartner minskar tiden fram till certifiering och kommersiell produkt. Effektiv tillverkning av extremt lätta produkter tack vare användning av 50% lättare material från Oxeon (Borås) ger oss stora konkurrensfördelar.

Upplägg och genomförande

Tillsammans med Composite Design i Malmö har en planerad serieproduktion av sportflygplan i Sverige utvärderas. Affärsplan och kostnadsanalys har genomförts. Riktig flygplansdelar har tillverkats för att kunna uppskatta kostnad/del. FSD har också fördjupat sina affärskontakter i Europa.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.