EUREKA SMART COMACH

Diarienummer 2018-03330
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH, IIP, Manufacturing & Metrology Systems Division
Bidrag från Vinnova 8 374 317 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2021
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Det övergripande syftet för det svenska konsortiet av COMACH projektet är att bredda användningsområdet i så kallade kontaktapplikationer för industrirobotar. Den nya erhållna kunskapen om manipulatorkonstruktion tillsammans med nya kalibreringmetoder kommer att bidra till minskad energiförbrukning och möjliggöra molnbaserad processövervakning första biten rätt bearbetning. Slutligen resulterar det i ett högre resursutnyttjande genom störningsfri produktion, vilket leder till högre flexibilitet, produktivitet samt förbättrad övergripande produktkvalitet.

Förväntade effekter och resultat

Kunskap, erfarenhet och resultat från COMACH förväntas öka industripartners konkurrenskraften och stärka deras närvaro på den globala marknaden. Genom utveckling och implementering av ett nytt innovativt robotsystem för ökad precision öppnas nya applikationsområden som gynnar export och spridning av system och kompetens från Sverige. Utvecklingen av en nytt skalbart robotsystem för kontaktapplikationer möjliggör även användning inom området där små och medelstora företag är aktiva.

Planerat upplägg och genomförande

Svenska partnerna är huvudsakligen inblandade i de följande WP:s för vilka masterprojekt har definierats: - WP 1 Industriella specifikationer definition & WP 4 Bearbetning optimering och övervakningssystem o ABB och KTH - Modellering och mätning av artikulerat industrirobotar för kontaktapplikationer - WP 3 Robotnoggrannhet ökar systemet o KTH och Hexagon - Definition och urval av kraftmoment-sensorer för implementering av ett online-bearbetningskraftmomentkompensationssystem för en ABB-ledad industrirobot.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.