Doktorand - Användning av nya optiska och avbildande tekniker för ytstruktur karakterisering

Diarienummer 2018-04591
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att genom ökad kunskap om optiska 3D-mätningar. Applicera dem till att utveckla metodik for mätningar och karakterisering av yttopografi. Projektets huvudmål är att öka kompetens inom yttopografi på Riksmätplatsen. Projekt utgör andra delen av doktorandstudier och målet är att arbetet ska leda till Olena Flys doktorsexamen. Vi ökar kunskapen om interaktionen mellan ytor och mätteknik vid karakterisering av ytors topografiska egenskaper samt att förbättra vår tekniska kapacitet för att kunna stödja tillverkningsindustrins karakteriseringsbehov.

Förväntade effekter och resultat

Projektet väntas leverera input till nationella och internationella standarder och direktiv samt användbara ”guidelines” inom området. Förhoppningen är att detta ska underlätta vidareutvecklingen av standarder i nya sektorer med stora behov av kvalitetssäkrad mätning, hålfasthet och säkerhet, med fokus på additivt tillverkade objekt. Olena Flys doktorsexamen är ett av de slutgiltiga resultaten av projektet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras av Olena Flys. Försvar av doktorsarbetet ska genomföras i slutet av år 2019.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.