Distribution Feedbox

Diarienummer 2018-01829
Koordinator RFR SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 1 915 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en kopplingsbox där man kopplar samman konventionell kabelteknik med en supraledande länk. I boxen kommer drygt 30 kopplingar att göras i en miljö som håller en temperatur på 20K (-253 grader Celsius). Målet för projektet är att CERN, Uppsala Universitet och RFR Solutions utvecklar en operationellt användbar prototyp.

Förväntade effekter och resultat

Projektets förväntade effekter och resultat är att utvecklingen av denna högteknologiska utrustning kan bidra till att möjliggöra partikelfysikalisk grundforskning vid CERNs LHC, teknisk forskning i Utvecklingslaboratoriet FREIA vid Uppsala Universitet och överföring av högteknologisk know-how från CERN till RFR Solutions.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras under åren 2018 - 2021 och är organiserat som ett trepartssamarbete mellan CERN, Uppsala Universitet och RFR Solutions. CERN kommer att vara huvudansvarig för design och konstruktion. Uppsala Universitet kommer att genomföra en stor del av de tester som behövs för att verifiera komponentens konstruktion och prestanda. RFR Solutions ansvar ligger inom disciplinerna materialkunskap, produktionsteknik samt själva tillverkningen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.