Distributed acoustic optical fiber sensor for conveyor belts health monitoring

Diarienummer 2017-05450
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 460 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång STRIM - gruv och metallutvinning

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet är att undersöka metoder för att effektivt övervaka förhållandena för gruvtransportband i realtid med hjälp av distribuerade optiska fiber sensorer. Projektet syftar till att verifiera möjligheten att använda sådana avkänningsmetoder för att upptäcka och lokalisera bristfälliga brister i fasen, bältefeljustering och delaminering, ovearbelastade lager, resonanshändelser, bland annat farliga fenomen, genom analys av dessa akustiska emissioners analys.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade sig att projektets resultat leder till en avkänningslösning som ökar tillförlitligheten och minskar underhållskostnaderna inom gruvindustrin. Det förväntas också att detta projekt stärker samarbetet mellan optiska fiberavkänningslösningar och svenska gruvindustrin, eftersom denna förstudie har stöd av Nordic Rock Tech Center och diskussioner med dessa industrier kommer att ingå i projektschemat. I slutet av förstudien kommer en fullskalad projektplan med TRL 5 att skisseras, där denna teknikprestanda kan utvärderas i en relevant miljö.

Planerat upplägg och genomförande

RISE Acreo ska göra: - Undersökning av de viktigaste problemen med transportband som kan identifieras genom vibrationsfrekvensprofiler och ljudanalys. - Toppmodern granskning av distribuerade optiska fiber akustiska sensorer applicerade på transportbandets hälsoövervakning; - Definition av den mest lämpliga tekniken för att täcka denna applikation; - Laboratoriexperiment som vittnar om den valda sensorlösningsförmågan att identifiera de angivna transportbandens defekter; - Verifiering av den tekniska och kommersiella potentialen för ett fullskaligt projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.