Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Distributed acoustic optical fiber sensor for conveyor belts health monitoring

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 457 936 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Syfte och mål

Huvudmålet med detta projekt var att verifiera mervärdesvärdet för gruvindustrin och den tekniska och kommersiella potentialen för akustiskt distribuerade fibersensorer för transportbandens hälsoövervakning. Målet uppnåddes genom litteraturgranskning, laboratorieexperiment och tekniska diskussioner med gruvindustrin.

Resultat och förväntade effekter

Vi utförde experiment som visar vår systemkapacitet att mäta distribuerade vibrationsfrekvenser upp till 25 kHz och med 40 cm rymdupplösning. Diskussioner gjordes med gruvföretag baserat på detta projektresultat och det verifierades ett konkret intresse för att vidareutveckla denna teknik och att utföra fälttester i riktiga gruvtransportband. Boliden nämnde intresset att använda instrumentet för att utvärdera vibrationer i transportband med 3,4 km längd och diskussioner om ett eventuellt samarbete har genomförts.

Upplägg och genomförande

Efter litteraturstudier och undersökningar har vi dragit slutsatsen att phase-OTDR-systemet som utvecklats på RISE Acreo är en potentiell lösning för idler- och remskivövervakning längs transportband. Diskussioner med svenska och internationella gruvrelaterade företag genomfördes, inklusive deltagande i STRIM Project Leaders Workshop i Luleå den 27 september 2018. För att verifiera systemets kapacitet utförde vi experiment med RISE Acreo phase-OTDR. Experimenten visar systemets förmåga att tillgodose kraven på gruvindustrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 februari 2018

Diarienummer 2017-05450

Statistik för sidan