Digitaliseringskoncept för två-material gjutning

Diarienummer 2015-04506
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 Hösten 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet är att öka kvalitén hos centrifugalgjutna valsar. Mål: 1- logga temperaturer i gjuteriet och ta fram ett program för att visualisera data 2- ta fram modeller för svalning av kärnjärnet samt stelning och svalning av hylsan i kokillen 3- ta fram en kontrollmodul för att föreslå åtgärder till gjutledaren med syfte att öka träffsäkerheten vid gjutning. uppfylelse: 1- loggningen är igång och programmet finns 2- modell finns för skänken behöver färdigkalibreras. Empiriskmodell för hylsan måste tas fram 3- kontrollmodulen väntar på utfall från simuleringar

Resultat och förväntade effekter

Svalningen i skänken kan modelleras på ett bra sätt. Temperaturmätningar har används för att kalibrera modellen. Kalibreringen har genomförts i ett begränsat antal fall och ska kompletteras för olika geometrier och för smältning av tackor. Temperaturförloppet vid stelningen i kokillen kan inte modelleras fysiskt med säkerhet på grund av brist på materialdata. En empirisk modell är mer lämplig för den delen. Mer omfattande dataunderlag krävs för att färdigställa modellen.

Upplägg och genomförande

Att logga temperaturmätningarna kommer att öka datamängden, vilket ger bra underlag för kalibrering av modellerna. Kompletterande arbete kommer att utgå ifrån temperaturloggningar för att ta fram den empiriska modellen för stelning och svalning i kokillen samt att kalibrera alla modeller för svalningen i skänken. För att implementera kontrollmodulen krävs en stor mängd beräkningar med varierande ingångsparametrar för att bygga en sorts databas som kontroll modulen kommer att använda för att prediktera gjutningstemperaturerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.