Digitalisering av HVDC - Smart Data (Digest)

Diarienummer 2018-01530
Koordinator ABB AB - ABB HVDC - Ludvika
Bidrag från Vinnova 3 999 500 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Electronic components and systems. Research and innovation projects 2018.

Syfte och mål

DIGEST ämnar att ta fram ett ramverk för att upptäcka s k smart data (innehållandes den viktigaste informationen och representiva dataset) för analys av driftstatus för HVDC-grid (High Voltage Direct Current) och om möjligt även FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems) tillämpningar.

Förväntade effekter och resultat

DIGEST kommer att utveckla nya metoder och algoritmer för att transformera kontinuerligt genererade dataströmmar från HVDC-gridden (och möjligtvis även FACTS tillämpningar då dessa har flera gemensamma komponenter i sin infrastruktur) för att bygga en bas av s k "smart cases". Dessa "smart cases" används sedan för att bygga upp funktioner för realtidsanalyser av en HVDC eller FACTS station, som bland annat leder till snabb feldetektering för att skydda HVDC/FACTS stationen.

Planerat upplägg och genomförande

DIGEST-projektet kommer att pågå från Juli 2018 till Juni 2020, i sammarbete mellan ABB och Mälardalens Högskola (MDH). Ett antal arbetspaket är planerade, med start för uppbyggande av infrastruktur för datainsamling och signalbehandling, att via "smart case" uppbyggnad få fram s k smart data tillämpning och första prototyper.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.