Digitalisering av HVDC - Smart Data (Digest)

Diarienummer 2018-01530
Koordinator ABB AB - ABB HVDC - Ludvika
Bidrag från Vinnova 3 999 500 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juni 2020
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt