Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital kvalitetssäkring för hållbar industri

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers Tekniska Högskola Inst f Industri- & materialvetensk
Bidrag från Vinnova 10 660 000 kronor
Projektets löptid juli 2021 - juni 2024
Status Pågående
Utlysning Utlysningar inom området Hållbar Industri
Ansökningsomgång Uppskalning för en hållbar industri

Syfte och mål

Det föreslagna projektet syftar till att realisera en digital kvalitetssäkringsprocess som kan skalas upp och möjliggöra en effektiv, hållbar och konkurrenskraftig global produktion. Målet är i huvudsak effektivisering, där förväntade vinster är; ökade möjlighet att balansera kvalitet mot kostnad, kraftigt reducerad tidsåtgång för enskilda moment, minskat antal kostsamma iterationer och förbättringsloopar mellan OEM och globala/lokala leverantörer, ökad robusthet i valt koncept, ökad spårbarhet, minskat antal kassationer och därmed minskad total materialåtgång.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas bidra till 1) Klimatneutral och cirkulär produktion genom ökad grad av digitalisering och automatisering av geometrisäkringsprocessen, reducerade transporter och resande samt reduktion av fysiska provserier 2) Resurseffektiva värdekedjor med reducerad variation i slutprodukt, reducerade ledtider i geometrisäkringskedjan och reducerat behov av fixturer 3) Ökad konkurrenskraft för svenska OEM/SME genom ett effektivt digitalt arbetssätt 4) Socialt hållbar och attraktiv industri där mycket krävande fysiskt arbete automatiserats och digitaliserats

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i sex arbetspaket (AP). Chalmers ansvarar för metodiken kring den digitala kravrepresentationen (AP1) och den digitala utvärderingen (AP4). Volvo Cars ansvarar för friformsfixturering och mätning (AP2), Saab Aeronautics ansvarar för konfigurerbar mätcell (AP3). FCC och IPS Sweden tillför teknologier för banplanering och optimering. Polyworks Scandinavia tillför mjukvara för mätberedning och analys. RD&T Technology och LK Scandinavia tillför mjukvara och hårdvara och ansvarar för projektets digitala demonstratorer (AP5) och affärsmodeller (AP6).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 augusti 2021

Diarienummer 2021-01854

Statistik för sidan