Digital kompetens för innovation och samhällsutveckling

Diarienummer 2015-04235
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

Lärares och elevers digitala delaktighet är ett av de viktigaste syftena med denna satsning. I projektet har vi skapat en makers-miljö som involverar forskare, lärare och elever och som bidrar till att utveckla lärares samt barns och ungas ´digital literacy´. Projektet har i Halmstads kommun, men även i regionen, fungerat som modell och inspirationskälla för makerrörelsen avseende lärares och elevers digitala utveckling. Projektet har bidragit till en ökad medvetenhet och kompetens i skola och hos samhällets företrädare om värdet och nödvändigheten av digital innovation.

Resultat och förväntade effekter

Skolan blir alltmer digitaliserad och dagens lärare ställs inför stora utmaningar att hantera den teknik de erbjuds. I detta projekt har vi skapat en ´maker-space´ för lärare där de, genom Digital Didaktisk Design, tränas i att använda och utveckla digitala verktyg i undervisningen. Lärarna har tillsammans med forskare designat egna appar som ska hjälpa dem lösa olika former av undervisningsproblem. Utfallet från projektet är tre undervisningsappar framtagna och tillverkade av lärare själva vilket är unikt idag. Lärare och elever har även utvecklat sin digitala kompetens.

Upplägg och genomförande

I projektet har 15 lärare från tre olika skolor deltagit i en ´Makers-miljö´ tillsammans med forskare i ämnesdidaktik och informatik. Under ett år har lärarna genomgått workshops i Digital Didaktisk Design där de har designat egna appar som ska hjälpa dem att lösa olika former av undervisningsproblem. Under hösten testades och utvärderades apparna av lärare och elever i klassrummet där idéer och nya lösningar prövats. Under hela år 2016 har lärare, forskare och elever arbetat nära för att utveckla ny innovativ teknik i form av appar som kan bidra till att utveckla elevers lärprocesser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.