Digital backspegelersättare på lastbilar för bättre säkerhet

Diarienummer 2014-05639
Koordinator Stoneridge Electronics AB - Stoneridge Electronics, Stockholm
Bidrag från Vinnova 7 238 500 kronor
Projektets löptid januari 2015 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2014-10-15

Syfte och mål

Syftet med FFI-projektet DREAMS var att kartlägga potentialen av kamerabaserade system att ersätta konventionella backspeglar på lastbilar. Projektet har genererat kunskap om hur sådana system fungerar, om lastbilsförare tycker att de är användbara och tilltalande och i vilken utsträckning de kan förbättra trafiksäkerheten. Stoneridges prototyp av kamerabaserade backspegel monterad på en Scania-lastbil användes som ett användarfall i utvärderingen på testanläggningen AstaZero och på allmänna vägar i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultaten visar att kamerabaserade backspeglar kan reducera dolda vinklar runt lastbilen och förse lastbilsföraren med större synfält och stöd som är svåra att uppnå i annat fall. Det gör att lastbilar blir säkrare samtidigt som det minskar luftmotståndet och förbättrar bränsleekonomin. Projektet har ökat mognadsgraden hos Stoneridges kamerabaserade backspegel prototyp och fört den närmare marknadslansering som är planerad till 2018. Det har också lett till ökad innovationskraft i Sverige och bidragit till strategisk FoU-verksamhet och tillverkning i landet.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelad i fyra arbetspaket: 1. Projektledning 2. Utveckling av prototypen 3. Utökad funktionalitet av prototypen 4. Evaluering av prototypen Fokus var på att förbättra prototypen och utvärdera den i realistiska situationer med lastbilsförare. Utvärderingarna involverade både experiment och verklig användning av prototypen, och genomfördes i olika miljöer och under olika ljus- och väderförhållanden. Detta gav direkt input till vidareutveckling av prototypen, både på kort- och lång sikt (dvs. identifiering av ytterligare funktionalitet).

Externa länkar

https://www.viktoria.se/projects/replacing-side-view-mirrors-in-trucks-with-integrated-digital-system-to-improve-safety

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.