DIG IN - DIGitaliserat välbefINnande

Diarienummer 2015-04500
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - PPU
Bidrag från Vinnova 306 700 kronor
Projektets löptid november 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång The Produktion2030 Strategic Innovation Programme Autumn 2015

Syfte och mål

Projektet har nått sitt syfte och mål då vi med demonstratorn har visat att det går att mäta välbefinnande digitalt på ett relevant och enkelt sätt (i real-tid). Med välbefinnande avsågs kombinationen av arbetsmiljödata och bio-data (så som exaltering, hjärtfrekvens) dvs ett kortsiktigt perspektiv. Många möjligheter sågs finnas med demonstratorn bl.a. att den är flexibel och att det går att koppla ihop många olika typer av data och kan ge ökad medvetenhet om välbefinnande på en arbetsplats. Några svagheter med lösningen handlade om svårighet att tolka data samt personlig integritet.

Resultat och förväntade effekter

Demonstratorn är mobil i sin framtagning vilket innebär att den i teorin kan testas i industrin idag. Mer studier krävs för att kunna mäta individens välbefinnande och sätta gränssvärden.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt de föreslagna arbetspaketen. Fyra tekniker testades i 13 lab-experiment och 5 användarstudier. Utvärderingen av testen hade följande kriterier: relevans av data, industriell applikation, real-tids användning och generell användarvänlighet och resulterade i att en teknik valdes för att vara grund till demonstratorn. Tekniken samlade in flera olika typer av data, ansågs vara mest relevant och var lätt att använda. Demonstratorn presenterades och utvärderades på workshop den 20 januari.

Externa länkar

Chalmers projekthemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.