Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Development of efficient DIgital product FAMily design platform to increase cost efficiency - DIFAM

Diarienummer
Koordinator GKN Aerospace Sweden AB
Bidrag från Vinnova 4 070 250 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - september 2023
Status Avslutat
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång Nationella flygtekniska forskningsprogrammet 7 - 2019

Syfte och mål

DIFAM har gått ut på att ta fram metoder för att återanvända data och erfarenhet från befintliga produkter, samt att möjliggöra konstruktion och utvärdering av alternativa koncept i en produktfamilj. I DIFAM har utvecklat verktyg för modulär generering av CAD geometrier, visualisering samt analys av multidisciplinära resultat för designrymds-utforskning. Vid sidan av dessa verktyg har stödjande metoder tagits fram för att möjliggöra nyttjandet av data och erfarenhet från existerande produkter. Resulterat har presenterats i tre konferensartiklar, och en journalartikel.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i metodstöd för jämförelser av olika designalternativ i termer av olika krav och behov, t.ex. kostnad, vikt, material, tillverkningsmetod. Jämförelsen kan dels göras mellan olika framtida koncept men även relativt tidigare produkter som redan är i produktion och som kan bidra med erfarenhet och data för att bättre bedöma eventuella risker kopplade till en ny design. Projektet har bidragit till att utveckla det digitalt experiment laboratoriet vid Chalmers, SED Lab, för att utveckla och testa nya metoder i en industriell konstruktionssystemsmiljö.

Upplägg och genomförande

The Design Research Methodology (Blessing, 2009) tillämpades i detta projekt och delade upp forskningen i fyra avsnitt: Forskningsförtydligande, Nulägesbeskrivning studie, en preskriptiv studie som föreslår och formulerar alternativa lösningar, och därefter en andra deskriptiv studie. Empirisk data om de industriella behoven har samlats in genom intervjuer och workshops med projektpartnerna.”As-is” och ”To be”-situationer definierades med industripartnerna, och lämpliga metoder utvecklades i det digitala experimentlaboratoriet på Chalmers.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 november 2023

Diarienummer 2019-02756

Statistik för sidan