Design av Nya Material och Processer för Nästa Generations Additiv Tillverkning

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 6 330 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material

Syfte och mål

Syftet med projektet (DEMA) är att öka grundläggande förståelse av stelningsförloppet vid additiv tillverkning (AM) samt vår förmåga att prediktera mikrostrukturen. Målet är att utveckla de beräkningsmetoder och pulvermetallurgiska (PM) tekniker som krävs för att designa material specifikt för AM och dra nytta av legeringsmöjligheter PM skapar. Målet är att även inkludera efterbehandlingsmöjligheter i HIP i designen. Med DEMA vill vi också öka medvetandet och förbättra rutiner runt hantering av materialinformatik för att förbereda för en framtid där data-driven vetenskap är vedertagen.

Förväntade effekter och resultat

Arbetet i DEMA förväntas resultera i ny kunskap om hur stelningsförloppet kan påverkas och kontrolleras under AM. Konkreta, förväntade resultat inkluderar beräkningsmetoder och pulvertekniska lösningar som tillåter oss att kontrollera stelningsförloppet. Resultaten förväntar vi oss ha effekt på hur vi i framtiden tänker och går tillväga vid design för AM. Vi förväntar oss också resultat i form av ny kunskap om hur HIP påverkar och hur man designar för bästa effekt. Resultaten av data-insamling/hantering i DEMA förväntas ha effekt på kutym och utbildning inom materialinformatik.

Planerat upplägg och genomförande

Projektarbetet är upplagt i 5 arbetspaket (WP). I WP1 kommer det fundamentala arbetet för att öka kunskap om hur vi kan kontrollera stelning utföras. Fokus i WP2 är värmebehandling i HIP och i WP3 kommer vi att utvärdera vad vi kommit fram till i WP1 och 2 genom att applicera de utvecklade strategierna och metoderna på ett framtida materialsystem; en högentropilegering. WP 4 och 5 tar hand om utveckling av schemas för datainsamling samt spridning av resultat och information. Den största delen av arbetet kommer att drivas av KTH, Chalmers och KIMAB med tät kontakt med industriella parter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 oktober 2020

Diarienummer 2018-00803

Statistik för sidan