Design av ElectriCity Innovation Challenge 2016

Diarienummer 2015-06461
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 281 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet med planeringsprojektet har varit att planera innovationstävlingen EIC2016 som tar sikte på de depårelaterade utmaningar som busstillverkare och operatörer står inför i och med elektrifiering av busstrafiken. Med stöd i metodbeskrivningar från NESTA och Viktorias internationellt uppmärksammande forskning om innovationstävlingar har ett upplägg för tävlingen tagits med tillhörande tävlingsutmaningar, pris och organisation. Upplägget omfattar även efter-processen där tävlingens vinnande resultat omvandlas till en testad och verifierad produkt

Resultat och förväntade effekter

Trots att målen med projektet uppnåddes har konsortiet valt att pausa arbetet med EIC2016. Orsaker är 1. att förutsättningar nu ej föreligger att finansiera tävlingsdelen enligt föreslagen plan och budget 2. att en nerskalad budget för tävlingsdelen riskerar att EIC2016 ej överträffar den framgång EIC2015 var 3. att resurser att processleda efterprocessen ej finns tillgängliga; ledning av efter-processen ses som en nyckelfaktor 4. oklarheter föreligger vad gäller regler om hur prisutbetalning får och kan ske, vilket försvårar kommunikation vad priset innebär inför tävlingen.

Upplägg och genomförande

Upplägget har uppskattats av parterna. Valda arbetssätt (bl.a. NESTAs riktlinjer och arbetssätt tillhandahållna från olika partners) har medfört att konsortiet arbetat effektivt och att nya partners (bl.a. Göteborg Energi och Chalmers Ventures) kunnat bidra direkt. En tidigare lärdom som förstärkts är att stora behovsägare bestämmer sina verksamhetsbudgetar långt i förväg och därefter är det svårt göra förändringar och tillägg. Arbetet med en innovationstävling behöver därmed följa den ordinarie planeringen och inte komma in för sent i behovsägarens verksamhet.

Externa länkar

http://challenge.goteborgelectricity.se/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.