Den svenska flaggskeppsfabriken - Flaggskepp 2

Diarienummer 2014-03171
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 2 300 000 kronor
Projektets löptid februari 2014 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att verifiera och utveckla de områden som Flaggskepp 1 identifierat, att ta fram ny kunskap och goda exempel på hur man utvecklar konkurrenskraften i en konkurrensutsatt fabrik i en global koncern bortom Lean-konceptet. Målet var förutom erfarenhetsutbytet hos deltagande företag att sprida resultaten till mindre företag. De deltagande företag har återkopplat i mycket uppskattande ordalag. Spridning av använd erfarenhetsutbytesmetod, erfarenheter och verktyg verkställs genom överföring till Produktionslyftet och publicering av dokumentationen.

Resultat och förväntade effekter

Flaggskepp 2 har verifierat och vidareutvecklat en erfarenhetsutbytesmodell och tagit fram en slutrapport med styrkefaktorer att bygga vidare på som bas för bredare spridning och utveckling. Projektet har skapat direkt nytta för medverkande företag genom att inspirera och förstärka respektive företags utvecklingsarbete. Vår övertygelse är att insatserna stärkt argumentationen och vässat verktygen för de deltagande företagen att hävda och utveckla sina roller i den globala konkurrens de lever i såväl externt som internt.

Upplägg och genomförande

Upplägget med en heldagsworkshop kring ett givet tema hos ett av de deltagande företagen som värd och formulering av en specifik frågeställning samt med därtill knutna hemläxor har fungerat mycket bra. Detta förutsätter dock att företagen vågar vara öppna och dela erfarenheter, dvs att de inte befinner sig i en konkurrenssituation. Dokumentation har sammanställts av vår följeforskare och varit mycket uppskattade av de deltagande företagen då de kan gå tillbaka och hämta inspiration för interna bolagsdiskussioner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.