Demonstration av system för intelligent tillträdeskontroll av 74-tonsfordon

Diarienummer 2016-02534
Koordinator Trafikverket - TRAFIKVERKET, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla tre prototyper till ITK system enligt föreslagen standard och regelverk och sen testa och utvärdera dessa prototyper för att verifiera och finjustera både kraven och regelverket. Demonstrationsprojekten ska fungera som inspiration och förebilder till stöd till utvecklingen av kommersiella ITK-tjänster. Projektet kommer att ge förslag på justeringar av kravspecifikationen och regelverket samt rekommendationer inför den fullskaliga implementeringen.

Förväntade effekter och resultat

Kravspecifikationen och det juridiska regelverket verifieras, finjusteras, och projektet ger förslag på områden för vidareutveckling att ta med i nästa generation av kravspecifikationer och regelverk. Samtidigt är de framtagna systemen förebilder som påskyndar marknadsintroduktion. Ett kontrollsystem för HCT/74 förväntas bl a bidra till minskade överlaster och bättre fordonsstabilitet, längre livslängd och minskade underhållskostnader för infrastrukturen, färre bro- och vägrestriktioner

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs under 18 månader av projektets partners; Volvo AB, Scania AB, Vehco AB, Trafikverket (Closer), Lunds universitet samt intressenter i de aktuella testplattformarna. Projektet är indelat i fem arbetspaket där testplattformar väljs ut och ITK systemen utvecklas, installeras och utvärderas. I det avslutande arbetspaketet görs analyser, förslag på justeringar av kravspecifikationen samt rekommendationer inför en fullskalig implementering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.