Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Demonstration av system för intelligent tillträdeskontroll av 74-tonsfordon

Diarienummer
Koordinator Trafikverket - TRAFIKVERKET, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 251 091 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2016-02534.pdf (pdf, 2134 kB)

Syfte och mål

Införandet av en ny bärighetsklass, BK4, möjliggör färd med fordon och fordonskombinationer med en bruttovikt upp till 74-ton. Alla de samhällsnyttor som BK4 reformen beräknats medföra förutsätter att BK4 fordonen följer de uppställda reglerna. Syftet med projektet har varit att utveckla tre prototyper till ITK system enligt föreslagen standard och regelverk och testa och utvärdera dessa prototyper för att verifiera och finjustera både kraven och regelverket.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har tre olika tillvägagångssätt för att etablera väl fungerande ITK-system demonstrerats på befintliga testfordon. Projektet har visat att det är tekniskt fullt möjligt att införa ITK system på olika sätt och ändå tillgodose den uppdaterade kravspecifikationen för ITK. Införandet av ett ITK system förväntas ha flera positiva konsekvenser, bland annat bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur, mindre behov av investeringar i kapacitetsutbyggnad, mindre vägslitage, lägre kostnader, mindre energiförbrukning och därmed mindre påverkan på klimatet.

Upplägg och genomförande

En ledningsgrupp till projektet bildades med representanter för alla projektets parter. Samtliga parter har avrapporterat till ledningsgruppen Volvo, Scania och Vehco valde teknikplattformar för att utveckla demonstrationerna och utvecklingen av de tre piloterna har hanterats parallellt. Intervjuer har genomförts av bland annat representanter från Polismyndigheten och Transportstyrelsen för att kartlägga myndigheternas systemkrav och önskemål. Analysen av det juridiska och institutionellt regelverket har genomförts av externa experter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02534

Statistik för sidan