DALI XX - Innovativt klimatsmart trätorn för gårdsverk - steg II

Diarienummer 2014-03185
Koordinator InnoVentum AB
Bidrag från Vinnova 1 769 500 kronor
Projektets löptid juni 2014 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Decentraliserad, småskalig energiproduktion för ett mer hållbart samhälle får alltmer uppmärksamhet. Traditionellt tillverkas torn till vindkraft av stål, vilket föranleder stor miljöpåverkan vid malmbrytning och stålbearbetning. InnoVentum AB har därför utvecklat konceptet Dali XX som är ett torn av trä avsett för småskalig vindkraftverk av gårdstyp (< 43.5kW). Dali XX tornet kombinerar design och funktion samtidigt som användning av förnyelsebara material har prioriterats. Målet med utvecklingsbidraget är att att utveckla nuvarande koncept till verklig produkt.

Resultat och förväntade effekter

Genom att utföra projektet med våra utvecklingspartners LTH och Martinsons kommer vi ta fram ett innovativt klimatsmart limträtorn för vindkraftverk av gårdstyp. Med tre prototypinstallationer kommer vi kunna optimera Dali XX tornet med tanke på transport, installation, hållfasthet, miljönytta, produktion och tilltalande estetik för att kunna ta produkten ut på svenska marknaden. Genom Internationell Certifiering, IP skydd samt marknadsföringsaktiviteter kommer vi exportera produkten ut på initialt identifierade markander för att generera ytterligare försäljning.

Externa länkar

Dalifant Installation video - Youtube Dalifant product - InnoVentum website

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.