CRISS - positionerad räddningsledning

Diarienummer 2013-01561
Koordinator CRISS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med projektet var att få ett fokus på marknadsfrågor i företaget. Det övergripande målet att förbereda företaget för en marknadsintroduktion har uppfyllts. Projektets mål var även att utarbeta kommunikationsstrategi och en första version av affärsmodell och marknadsplan vilket vi är på god väg att uppfylla. Sammantaget står företaget nu starkare rustat för en marknadsintroduktion och har bättre möjligheter att växa.

Resultat och förväntade effekter

Företaget har genom projektet fått en förstärkt möjlighet att förbereda sig för en marknadsintroduktion av tjänsten CRISS som i första hand riktar sig till blåljusmyndigheter men även bedöms ha goda möjligheter att leverera nytta till andra organisationer. En av effekterna med projektet är att företaget står bättre rustade när det gäller affärs- och marknadsplaner samt hur erbjudandet ska kommuniceras till marknaden. Projektet har också hjälpt företaget att öka fokus på marknadsfrågorna.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med ett aktivt deltagande från ägarna/grundarna som med stöd från externa konsulter arbetat med frågor om utformning av budskap, målgrupper för tjänsten, affärsupplägg, paketering/prissättning. På detta sätt har företaget kunnat ha en kontinuerlig utveckling under projektperioden. Företaget har under projekttiden tecknat de första kundavtalen och i anslutning till detta har diskussioner med kunderna också bidragit i utformningen av företagets erbjudande.

Externa länkar

Webbsidan som nås på denna länk är en första version som utvecklats inom ramen för projektet. Kommer vidareutvecklas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.