COPPLAR CampusShuttle cooperative perception & planning platform

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 19 535 355 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2015-09-15
Slutrapport 2015-04849.pdf(pdf, 7535 kB) (In English)

Syfte och mål

Vi har en vision om att utveckla ett kooperativt självkörande fordon som kan färdas mellan Chalmers två campus, Johanneberg och Lindholmen, i Göteborg. För att lösa detta måste vi kunna navigera automatiskt i flera komplexa trafiksituationer, allt från flerfiliga vägar till komplex och trång stadstrafik. I det här projekt har vi gemensamt tagit de första stegen för att nå detta genom att studera och lösa prioriterade delproblem under systematiska och kontrollerade förhållanden.

Resultat och förväntade effekter

Vi har framförallt tagit fram nya metoder som adresserar utmaningar inom de viktiga delområdena situationsförståelse, lokalisering och kartering, ruttprediktering och beslutsfattning, V2X samt systematisk programvaruutveckling. Resultatet av detta har bland annat blivit 69 vetenskapliga artiklar samt en utvecklad forskningsplatform (Volvo XC90) utrustad med sensorer, styrmjukvara, datorer samt ett mjukvarusystem som gör att vi kan samla in relevant forskningsdata samt enkelt demonstrera delresultat i verkliga miljöer.

Upplägg och genomförande

De mest prioriterade scenarierna/problemen har systematiskt studerats både genom, datainsamling, analys, utveckling av nya metoder och verktyg och demonstration i fordon på AstaZeros provbana. Vi har gemensamt utvecklat vår forskningsplatform, en kooperativ och självkörande Volvo XC90, tillsammans med nya metoder för att adressera viktiga delproblem för att kunna klara automatiserad körning i komplicerad stadstrafik. Resultatet har verifierats både genom praktiska test och via teoretiska utvärderingar i kontrollerade miljöer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04849

Statistik för sidan