Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CO2-Negativ Biokraft

Diarienummer
Koordinator Phoenix BioPower AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Syftet med projektet var att på komponent- och anläggningsnivå för BTC tekniken undersöka förutsättningarna för CO2 negativ biokraft tillsammans med en undersökning av marknadsförutsättningarna för storskalig biokolproduktion. Projektet resulterade i en simuleringsmodell i Apen Plus för en BTC anläggning samt praktiska prover för att se på kvaliteten på den biokol som produceras i processen. Marknadsundersökningen identifierade förutsättningarna, möjligheter och hinder för storskalig produktion av biokol samt inom vilka områden som troligast biokol kan få avsättning.

Resultat och förväntade effekter

AP1 och AP2 resulterade i både förväntade och oväntade resultat. Simuleringsmodellen visade på att energibalansen tillåter att en står andel av bränslet omvandlas till biokol för uttag utan att processen ”stallar”, stagnerar. De visade även att kvaliteten på den biokol som produceras i BTC processen är mycket lämplig som koksersättning i andra applikationer. Marknadsundersökningen resulterade i att de kommersiella och regulativa förutsättningarna för CO2 negativ biokraft med biokol i dagsläget inte motiverar storskalig produktion. Detta då priset på koks och CO2 är låga.

Upplägg och genomförande

AP 1 genomfördes som en uppbyggnad av en modell i Aspen Plus för att simulera en BTC anläggning för olika driftsförhållanden. Genomförandet var iterativt och resulterade i en stabil modell. AP2 genomfördes som praktiska prov i riggar hos Bolaget och KTH i syfte att undersöka den kemiska sammansättningen i den biokol som produceras i BTC processen. AP3 genomfördes som en marknadsstudie för att titta på förutsättningarna för CO2 negativ biokraft i Sverige baserat på Biokol som bärare/bindare av CO2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04027

Statistik för sidan