CO2-Negativ Biokraft

Diarienummer 2017-04027
Koordinator Phoenix BioPower AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att verifiera anläggningsprestanda, komponentprestanda och marknadsförutsättningar för BTC tekniken och för CO2 negativ kraftgenerering. För genomförandet av projektet kommer vi samarbeta med Fortum Värme, KTH, SLU, Stockholms stad och Ascend Consulting, för att nämna några. Målsättningen är att erhålla beslutsunderlag för fortsatt teknisk utveckling samt en bättre insikt i de kommersiella förutsättningarna för CO2 negativ biokraft.

Förväntade effekter och resultat

Relevanta beslutsunderlag för den fortsatta tekniska utvecklingen av BTC tekniken för introduktion av högeffektiv biokraft. Vid ett framgångsrikt utfall för projektet, kommer kommersialiseringsplanen innefatta bl a en pilotanläggning för 150 MSEK på KTH Campus. Vid lyckad kommersialisering och implementering av BTC tekniken kommer biokraftens roll i energisystemet stärkas genom att erbjuda planerbar, reglerbar, förnybar kraft. I ett internationellt perspektiv kan BTC-biokraft ersätta kolkraft, och flera miljoner ton CO2 utsläpp förhindras årligen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet avses genomföras i tre arbetspaket vilka avser verifiera anläggningsprestanda, komponentprestanda och marknadsförutsättningar för BTC Tekniken och CO2 negativ biokraft. Vinnova deltar i finansieringen av två av arbetspaketen. PBP kommer projektleda samtliga arbetspaket och samarbeta med externa parter i genomförandet av arbetspaketen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.