Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

China-Matchmaking event with reference of Ciro Vasquez

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet genomfördes enligt de mål som fastställdes i projektets startrapport. Under matchmaking händelser presenterade Michael Salter och Dr. Qin Wang RISE och en lista för att söka partnerskap inom livsvetenskap, trafiksäkerhet och tillämpad IKT. De matchade kinesiska partnerna har identifierats för gemensamma förslag till 2019 Vinnova-Most call. Flera Skype- och weChat-möten har arrangerats mellan RISE och Jitri och Transportation vid Sydost Universitet om definitionen av projektets gemensamma mål och organisation av konsortiet.

Resultat och förväntade effekter

Tack Vinnova tillsammans med MOST organiserar matchmaking-evenemangen i Kina, vi har två möjligheter att skriva gemensamma projektförslag till Vinnova-MOST-samtal 2019. Man samarbetar med Intelligent Sensor Research Institute, ett av instituten inom ramen för Jrtri (Jiangsu Industrial Technology Forskningsinstitutet, http://en.jitri.org/), och en annan med School of Transportation vid Southeast University i Nanjing inom ramen för trafiksäkerhet. För långsiktiga samarbeten skulle både RISE och Jitri vilja överväga

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes enligt plan och både internationella partners och svenska partners erhölls som förväntat. RISE som svenska forskningsinstitut presenterades i matchmaking-evenemangen i Peking, Nanjing och Shanghai, och fick goda utkikningskanaler till kinesiska kollegor inom relaterat område. Solida kontakter har upprättats. Dessutom hade medlemmarna i delegationen också aktiv samverkan och gick med på att söka möjligheter att få samarbeten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 september 2018

Diarienummer 2018-03291

Statistik för sidan