ChaseOn

Diarienummer 2016-00460
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 35 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

ChaseOn är ett kompetenscentrum mellan Chalmers tekniska högskola, KTH, SP/RI.SE, Region Västra Götaland, och 12 företag för att utveckla antennsystem för tillämpningar inom kommunikation, sensorsystem och medicinteknik. Vårt uppdrag är att föra vetenskapliga landvinningar från centrets verksamhet snabbare ut till industriell exploatering. De tre huvudmålen är (1) åtta konkreta fall av industriellt genomslag (2) 100 vetenskapliga publikationer (3) nio tekniska doktorer.

Förväntade effekter och resultat

1. Utveckla prototyper for hypertermisystem för behandling med överlägsen prestanda för olika tumörpositioner 2. Undersöka nya koncept för integrering av gruppantenner för rymd- och andra tillämpningar 3. Utveckla avancerade antennsystem och lösningar för 5G och bortom-5G trådlösa kommunikationsnät 4. Utvidga användbarheten hos dagens mikrovågssensorsystem och utveckla nya innovativa sensorsystem 5. Utveckla 5G-fordonskommunikationteknik för användning inom samverkande intelligenta transportsystem

Planerat upplägg och genomförande

Ett forskningsprogram bestående av 5 projekt kommer att genomföras med deltagare från Chalmers och de 15 övriga parterna. Projekten spänner över centrets applikationsområden: telekommunikation, sensorsystem samt medicinsk teknik. Via en gemensam styrelse och internationellt vetenskapligt råd samarbetar vi med kompetenscentret GHz Centre (mikrovågselektonik) för att stimulera till utbyten och synergier, såväl vetenskapligt som inom nyttiggörande av resultat. Centrumdagar och seminarier kommer att arrangeras tillsammans.

Externa länkar

Vinnova Kompetenscentrum ChaseOn

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.