CESC - Centre for Sustainable Communications - Etapp 4

Diarienummer 2015-03740
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centre for Sustainable Communications
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

CESC har uppfyllt samtliga mål. Målen var formulerade inom tre områden: vetenskaplig excellens och spridning, partnernytta och samhällsnytta. Vi har varit mycket framgångsrika särskilt inom områdena vetenskaplig excellens genom en stor mängd publikationer och internationell aktivitet. Vi har också lyckats väl med att påverka samhälle och företag i att i betydligt större omfattning räkna med digitalisering som en kraft att räkna med i arbete kring hållbar utveckling.

Resultat och förväntade effekter

CESCs mission var att bedriva innovativ forskning om ICT för hållbar utveckling och att bidra till en förändring av samhället i hållbar riktning. CESC har hela tiden hållit hög takt i vetenskaplig produktion. Under de sista åren lyckades vi även i stor utsträckning nå ut med budskapet att digitalisering kan bidra till hållbar utveckling, men att det är helt centralt att utvecklingen ges denna målstyrning. Rubriken på vår sista publikation Digitalisera för miljön! är en del i detta budskap.

Upplägg och genomförande

CESCs största påverkan har varit inom samhällsdiskurs, forskningsinriktning och utbildning. Inom samhällsdiskursen har vi lyckats väl med att sätta digitaliseringen på hållbarhetsagendan. Vi har även lyckats väl med att få denna agenda att finnas kvar i kommande forskningsprogram, och utbildningen inom området har expanderat på KTH. Genom att tre av de största ansökningar vi satsat på beviljats har även framtida forskning och innovation inom området säkrats.

Externa länkar

Huvudsidan för CESC som blir kvar även efter projektets slut. Länk till nedladdningar, öppet tillgänglig version av guiden "Digitalisera för miljön"

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.