CESC - Centre for Sustainable Communications - Etapp 4

Diarienummer 2015-03740
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centre for Sustainable Communications
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Fokus för CESC är informations- och kommunikationsteknik (IKT) för hållbarhetsforskning. Detta innebär att det gemensamma målet för alla projekt och aktiviteter är att främja den vetenskapliga kunskapen om den, positiva och negativa, roll som informations- och kommunikationsteknik kan ha, i strävan mot en globalt hållbar framtid, och att stödja sätt att tillämpa denna kunskap i privata och offentliga organisationer.

Förväntade effekter och resultat

CESC kommer att producera forskningsresultat på hög nivå inom alla områden vi verkar i. Vi kommer också vara av särskilt nytta för våra samarbetspartners och stödja deras interna verksamhet. Dessutom ska vi ta aktiv del i samhällsdebatten och stödja och undersöka hur IKT kan användas för att stödja en hållbar utveckling och hur det kan stödjas av både offentliga och privata aktörer.

Planerat upplägg och genomförande

CESC arbetar i tre huvudprojekt i Fas 4: Data och design för hållbar livsstil IKT för hållbara städer Metoder för hållbarhetsbedömningar av IKT Vi fortsätter också vårt arbete med IKT och stadstrafik, genom separata ansökningar. I alla projekt är ett aktivt deltagande bland partners centralt. De tre föreslagna huvudprojekten förväntas resultera i verktyg och metoder som är till direkt nytta för alla parter. Dessutom kommer de att ge bra input till utbildning, framför allt på KTH, men förhoppningsvis också internationellt.

Externa länkar

Samlingssida för olika Green hackathon CESC hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.