Bränslen och additiv lämpade för infraljudsotning

Diarienummer
Koordinator INFRAFONE AKTIEBOLAG - Infrafone AB
Bidrag från Vinnova 460 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att utreda vilka omständigheter som är lämpliga för effektiv infraljudsotning i förbränningsanläggningar. Vissa omständigheter har bekräftats medan andra måste utredas vidare.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat resultat var att klargöra vid vilken rökgastemperatur askan blir för vidhäftande för att effektivt kunna avlägsnas med infraljudsotning. Detta har delvis bekräftats men även andra ej förutsedda resultat har visats.

Upplägg och genomförande

Det planerade upplägget och genomförandet fungerade väl. Inga större oförutsedda problem uppstod och inte heller uppstod problem som befarats kunna ske, t ex att temperaturen vid ljudkällan inte skulle kunna hållas tillräckligt låg för att inte skada ljudkällan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05209

Statistik för sidan