Bolagskompassen - En pedagogisk metod/tjänst som gör det möjligt att snabbt och enkelt analysera valfritt bolag

Diarienummer 2014-02048
Koordinator BOLAGSKOMPASSEN AB
Bidrag från Vinnova 473 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte & mål för projektet var att genom nyutveckling skapa möjligheter och intresse för att nå kommersiell framgång genom att ha en ´säljbar´ tjänst. Då ett avtal med en av de fem största revisionsbyråerna nåtts måste syftet med projektet anses vara mycket väl uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade effekten av projektet ett år efter avslut är att minst två ledande revisionsbyråer, banker eller konsultbyråer skall använda sig av Bolagskompassen som ett verktyg i sin rådgivning och att detta skall innebära en årsomsättning i storleksordningen 4-6 mkr. Då en kund redan har tecknat avtal finns det mycket goda förutsättningar för att resultatet kommer att uppnås.

Upplägg och genomförande

För att säkerställa ett effektivt genomförande har projektet drivits i fem separata arbetspaket (A) med totalt sjutton definierade leverabler (L), där vissa leverabler har avsett löpande återrapportering och därför delats upp i separata delleverabler (DL). Med ett agilt förhållningssätt till projektet har de fördefinierade arbetspaketen och leverablerna varit ett stort stöd för att arbeta med hög effektivitet och inom såväl ekonomisk budget som i rätt tid.

Externa länkar

Med ena benet i finansiell analys och det andra i innovativa IT-lösningar är Bolagskompassen en modern analystjänst.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.