Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BLING - Förberedelse för uppskalning och digital fokusering

Diarienummer
Koordinator Preo Sweden AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att utveckla och förstärka den digitala innovationsandan och entreprenörsmiljön genom de föreslagna arbetspaketen för senare uppskalning i hela Järvaområdet samt att bygga en bas för vidare uppskalning regionalt och nationellt. Även arbete och studier var några huvudmål för projektet. Vi har genom våra framgångsrika resultat uppnått hög social- och ekonomisk hållbarhet i Järva. Detta ger oss goda möjlighet att expandera BLING till andra socialt utsatta områden. För det krävs ytterligare finansiella medel för uppskalning av verksamheten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett nära samspel har skapats mellan lokala förebilder och entreprenörer där arbete och intäkter skapats genom socialt entreprenörskap. Ett viktigt verktyg har varit användning av lokala förebilder som en positiv och drivande kraft för förändring. BLING har genom arbetspaken bidragit till ökat entreprenöriell förmåga samtidigt som BLING fått en stark rekryteringsgrund för att skapa fler företag. Antal individer som kontaktar BLING för start av eget företag har ökat med ca 300 %.

Upplägg och genomförande

Genom dokumentation, projektledning och uppföljning av arbetspaketen har vi säkerställt projektets progress och kvalitet. Ett antal arbetspaket framställdes för att nå de uppsatta målen. BLING har förutom i egen regi ett stort nätverk med tillgång till experter inom olika områden såsom; försäljning, marknad, finansiering, produktion, organisationsutveckling och affärsutveckling. Projektet har genomförts utifrån våra etablerade rutiner, processer och expertis. Alla aktiviteter har skett i nära samarbete med våra samarbetspartner i vårt upparbetade nätverk.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05264

Statistik för sidan