BizMaker Excellens 2018-2019

Diarienummer 2017-02374
Koordinator Åkroken Science Park AB - BizMaker
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång 2017-01591-en

Syfte och mål

Projektet "BizMaker Excellens 2018-2019" förstärker insatserna riktat till företag med stor potential på internationell marknad främst, men inte enbart, inom Bioekonomi samt digitaliseringen av densamma. Korsbefruktningen av industrier inom och branscherna IT, IOT, Mobil kommunikation och Skog är en nationell angelägenhet och möjlighet för hela Sverige. Mål: 1/Kraftfullare och effektivare stöd till företag som deltar i Forest Business Accelerator och Go Global Accelerator. 2/Fler företag med hög kunskapshöjd gör genomslag på internationell marknad.

Förväntade effekter och resultat

Fler företag med hög kunskapshöjd har gjort genomslag på internationell marknad. Det befintliga samarbetet mellan BizMaker, SCA och IBM i Forest Business Accelerator har fördjupats och vidareutvecklats.

Planerat upplägg och genomförande

Planering, genomförande och uppföljning av en Forest Business Accelerator och en Go Global Accelerator per år, 2018-2019. I projektet kommer särskilda satsningar att läggas på att vidareutveckla det befintliga samarbetet mellan BizMaker, SCA och IBM i den nationella acceleratorn Forest Business Accelerator.

Externa länkar

BizMaker stöttar dig på resan från affärsidé till lönsamt företag med målet att du ska nå ut på större marknader.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.