BisMatch

Diarienummer 2013-03631
Koordinator TREJO HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att verifiera produktidén - BisMatch en digital plattform för köp och sälj av SME-företag. Tanken är att radikalt förändra spelreglerna på marknaden för företagsförmedling genom ökad automatisering, smartare paketering och hög tillgänglighet till ett lågt pris! Målet för projektet är att validera affärsmodellen kring en digital företagsmäklare på nätet inkluderat en prototyp klar för utveckling till färdig produkt. I arbetet har också ingått att identifiera och analysera alla processer för att hitta förbättringsområden.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektarbetet är en färdig prototyp för vidareutveckling till siten BisMatch, en digital företagsmäklare på nätet. Effekterna av denna site är att det blir lättare och snabbare för små och medelstora bolag att hitta köpare samt genomföra transaktionen till en väsentligt lägre kostnad än till dagens utbud både vad gäller juridiktjänster samt förmedlingsavgifter. Detta kommer i sin tur att innebära att fler företagsaffärer kommer att genomföras av små- och medelstora företag.

Upplägg och genomförande

Upplägget har varit att ta fram en produktspecifikation som utvecklats utifrån input från jurister, entreprenörer, privatinvesterare och institutionella investerare. Produktspecifikationen har reviderats i flera omgångar tillsammans med en etablerad webbyrå specialiserad på affärsutveckling i kombination med hög användarvänlig webbutveckling. Resultatet är en första prototyp som kommer att ligga till grund för vidareutveckling av en komplett site med all funktionalitet som ska ingå i BisMatch.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.