BIOLOGY OF GENE-DELETED M. tuberculosis STRAINS- IMMUNOLOGICAL MARKER PROFILING

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för laboratoriemedicin, Novum
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla ett nytt BCG vaccin med en ´rationell design´. De flesta TB vacciner använda antigener som ´exporteras´ och stannar inte kvar inom TB bakterierna. Vi har identifierat tre nya vaccin kandidater som är ansvarig för M tuberkulos cellvägg utveckling. Flera rekombinant BCG konstruerades att uttrycka cellvägg-associerade antigener (Rv0447c), Rv2957 och Rv2958c. Prekliniska modeller utfördes och immunsvar testades framgångsrikt, IP har lämnats in för att förbereda framtida kliniska prövningar

Resultat och förväntade effekter

Immunsvar upptäcktes mot de nya TB vaccin. Vi har kunnat påvisa stark cellulär och antikropp svar mot vaccin proteiner Rv0447c, Rv2957 och Rv2958c, särskilt Rv2958c visade sig vara överlägsen i förmågan att stimulera T-celler som producera interferon och TNFalpha. Rekombinant BCG, som uttrycker de nya ´Karolinska´-antigenerna är tillgänglig för fas I kliniska prövningar.

Upplägg och genomförande

Immunogenicitet har testats i djurmodeller och med hjälp av immun-celler från patienter med TB eller från friska givare. Uttryck av de nya TB vaccin kandidaterna i BCG har testats med hjälp av molekylär biologi och av specifika antikroppar som har utvecklats i vårt laboratorium. Analys av immunsvar har uppnåtts genom tetramer analys, av cytokin produktion och vaccin protein specifika antikroppar. Vi kunde påvisa att det nya vaccin konstrukt är säkert och inducera ett kraftfull immunsvar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03718

Statistik för sidan