BIOLOGY OF GENE-DELETED M. tuberculosis STRAINS- IMMUNOLOGICAL MARKER PROFILING

Reference number
Coordinator Karolinska institutet - Institutionen för laboratoriemedicin, Novum
Funding from Vinnova SEK 1 500 000
Project duration September 2012 - March 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att utveckla ett nytt BCG vaccin med en ´rationell design´. De flesta TB vacciner använda antigener som ´exporteras´ och stannar inte kvar inom TB bakterierna. Vi har identifierat tre nya vaccin kandidater som är ansvarig för M tuberkulos cellvägg utveckling. Flera rekombinant BCG konstruerades att uttrycka cellvägg-associerade antigener (Rv0447c), Rv2957 och Rv2958c. Prekliniska modeller utfördes och immunsvar testades framgångsrikt, IP har lämnats in för att förbereda framtida kliniska prövningar

Results and expected effects

Immunsvar upptäcktes mot de nya TB vaccin. Vi har kunnat påvisa stark cellulär och antikropp svar mot vaccin proteiner Rv0447c, Rv2957 och Rv2958c, särskilt Rv2958c visade sig vara överlägsen i förmågan att stimulera T-celler som producera interferon och TNFalpha. Rekombinant BCG, som uttrycker de nya ´Karolinska´-antigenerna är tillgänglig för fas I kliniska prövningar.

Approach and implementation

Immunogenicitet har testats i djurmodeller och med hjälp av immun-celler från patienter med TB eller från friska givare. Uttryck av de nya TB vaccin kandidaterna i BCG har testats med hjälp av molekylär biologi och av specifika antikroppar som har utvecklats i vårt laboratorium. Analys av immunsvar har uppnåtts genom tetramer analys, av cytokin produktion och vaccin protein specifika antikroppar. Vi kunde påvisa att det nya vaccin konstrukt är säkert och inducera ett kraftfull immunsvar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.