Biologisk rening av dagvatten med hjälp av smarta textilier.

Diarienummer 2015-00898
Koordinator CHALMERS VENTURES AB
Bidrag från Vinnova 1 999 938 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2014-06347-en

Syfte och mål

Syftet med projektet var att verifiera en teknik med att rena dagvatten från tungmetaller i jonform med svamp odlat på tyg. Målet är delvis uppfyllt genom att vi visat i tester att Fungi kan rena vattnet från tungmetaller i jonform. Dock har vi inte fått Fungin att stanna kvar på tyget.

Resultat och förväntade effekter

Resultat av projektet är att vi visat reningsgrader på 65-91% på Zink. Dock har koppar ökat vid tester. Detta problem har dock andra reningsmetoder och vi kan inte svara på varför. Vi har påvisat att vi kan rena vid flöden av vatten. Vi har sett att det finns ett intresse för dagvattenrening. Effekter vi tror att vi kommer kunna leverera en ny reningsmetod för dagvatten under 2018.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts under två år och delats upp i fyra milstones (MS) som vardera var 6 månader. I MS1 gjorde vi tester på 3 metaller i labb. Tittade på patent som kunde hindra oss. Vi hittade inga hinder. Vi gjorde en marknadsundersökning som gjordes av SP som visade att det fanns en marknad och flera användningsområden. I MS2 gjorde vi tester med Trafikverket och fyra kommuner och gjorde tester på flödespåverkan. Dock visade de sig att testerna blev fel och vi fick göra om detta i MS3. I MS4 tog vi testresultaten och ritade en prototyp. Samt tog fram en teknik för att odla i stor skala.

Externa länkar

Developing a textile-based water purification system for absorption of heavy metals

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.