Biokatalysatorer för för stereoselektiv syntes/kinetisk resolvering av fosfodiestrar, fortsättning

Diarienummer 2014-04718
Koordinator EnginZyme AB
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien avser utveckling av en biokatalysator för syntes av enantiomert rena fosfatestrar. Dessa föreningar är värdefulla då de innefattar läkemedelssubstanser såsom antivirala medel. Vi har identifierat enzym som kan katalysera reaktioner av sökt slag, visat att vår teknik för att återanvända enzymer är funktionell och fungerar i storskaliga processer, och genomfört en marknadsinventering för att identifiera relevanta kunder och uppskatta marknadsstorleken.

Resultat och förväntade effekter

Ett effektivt och skalbart biokatalysatorsystem för syntes av kirala fosfatestrar kan sannolikt utvecklas, baserat på marknadsanalyser och en teknisk inventering. Vi kan nu med större säkerhet estimera riskerna med utveckling av specifika katalysatorsystem, samt avgöra när och till vilken grad detta bör göras innan samarbete inleds med en kund.

Upplägg och genomförande

* Inventering av marknaden: Kundbas är verifierad, affärsmodell är utvecklad. * Lämplighet och potential för storskalig tillverkning: Inga hinder påträffades. * Patentering inför kommersialisering: Internationellt skydd är sökt för essentiell teknologi, inga hinder påträffades för att söka nödvändigt skydd för specifik teknologi efter utveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.