Biobaserade material Makerspace

Diarienummer
Koordinator KARLSTAD INNOVATION PARK EK. FÖR.
Bidrag från Vinnova 125 986 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

Flera av de innovatörer och företag vi stöttat under projektet har bestämt sig för att använda biobaserade material istället för traditionellt oljebaserade plaster. Det allmänt riktade projektet ´Crafter Work´ (främst trä/textil) har blivit en löpande aktivitet och kommer försätta efter projekttiden. Vårt samarbete med nordisk bioplastförening kommer också att fortsätta, då många innovatörer och företag visat sig mycket intresserade av att använda biobaserade material.

Resultat och förväntade effekter

Då kunskapen om alternativ till oljebaserad plast förefaller ganska låg är vi nöjda med att ha kunnat förmedla alternativa biobaserade material. Vi kommer att fortsätta föreslå biobaserade materialalternativ för de som är intresserade. Ju fler produkter som produceras i biobaserade material ju fler kommer att få upp ögonen för dess egenskaper.

Upplägg och genomförande

Vi ämnade från början arrangera breda föreläsningar och workshops, men då de behov företag och innovatörer visade sig vara så spridda att vi istället erbjudit specialriktat stöd i varje enskilt fall. Mer arbete kan läggas på att sprida kunskapen då vi erfar att den förutfattade meningen ofta är att biobaserade material är otillräckliga för de behov man har. Vår egen kunskap och det kontaktnät vi skapat har och kommer att möjliggöra och förenkla vidare utveckling av produkter i biobaserade material.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.