Binära sekvensgeneratorer

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets alla mål var uppfyllda: 1. Vi identifierade ett marknadssegment för vår metod som har stora tillväxtmöjligheter. 2. Vi kontrollerade det tekniska utförandet av den nya metoden på stora industriella kretsar. 3. Vi etablerade ett samarbete med fyra nya potentiella kunder. 4. Vi gjorde en marknadsanalys och undersökte lämpliga affärsmodeller. 5. Vi skyddade IPR. 6. Vi här sammanställt en plan för nästa fas.

Resultat och förväntade effekter

Projektet möjliggörs: - Att hitta ett lämpligt marknadssegment för vår uppfinning. - Att utveckla av en mjukvara som implementera vår metod. - Att verifiera och kvantifiera fördelarna med vår metod på stora industriella kretsar. - Att skydda IPR. - Att förstå våra framtida utvecklings-och investeringsbehov och kostnader.

Upplägg och genomförande

Vi kontrollerade det tekniska utförandet av den nya metoden på flera stora industriella kretsar och jämförde resultaten till existerande tekniker. Resultaten visar på ett övertygande sätt att den nya metoden är överlägsen de traditionella metoderna. Nu har vi kraftfullta sätt att visa proof of concept för potentiella kunder. Vi utvecklade också en mjukvara som implementera den nya metoden. Den använder ett standardgränssnitt och är förenligt med befintliga CAD-verktyg. Detta möjliggör en enkel integration av den nya metoden i dessa verktyg.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.