Barrvedssulfatlignin för kolfiberframställning (LigniCarb Add)

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att fastställa lämpliga betingelser för 1) stabilisering av ligninfiber från barrvedslignin och 2) efterföljande karbonisering, för att därmed kunna tillverka en kolfiber baserad på barrvedssulfatlignin. Mål nr 1 har uppfyllts över förväntan eftersom stabliliseringstiden har kunnat radikalt minskas, jämfört med vad som tidigare rapporterats. Mål nr 2 har också uppfyllts. Kolfibrer har framställts från barrvedssulfatlignin. Dragstyrkan är ännu inte helt i nivå med kommersiella kolfibrer, men kan föväntas öka med fortsatt processutveckling och med tunnare fibrer.

Resultat och förväntade effekter

Barrved är den huvudsakliga råvaran för sulfatmasstillverkning i Sverige. Resultaten från projektet har fört oss en bra bit närmare en process för kolfibertillverkning från barrvedslignin som avskiljs som biprodukt från massatillverkningen. Detta innebär en framtida affärsmöjlighet som skulle kunna öka skogsindustrins konkurrenskraft.

Upplägg och genomförande

Projektet har löpt enligt plan. åtskilligt av resurserna har behövts till att framställa och styrketesta en större mängd kolfibrer med varierande diameter för att få statistiskt signifikanta resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02734

Statistik för sidan