Avionero - a new standard in flight search

Diarienummer 2017-04171
Koordinator AVIONERO AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Avionero utvecklar nästa generations flygsöktjänst. Tjänsten inspireras av de stora behov hos moderna resenärer som inte bemötts av de existerande plattformarna. Dagens resenärer lämnas frustrerade och övergivna i sitt sökande efter anpassade alternativ för flygresor online.

Förväntade effekter och resultat

Den övergripande innovationsinsatsen kommer att stärka Avioneros konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter i Sverige och internationellt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innebär beta-tester av systemet i Sverige. Vi kommer att inhämta teknisk och funktionell feedback från användare och optimera tjänsten utifrån denna. Därmed förbereder vi plattformen för uppskalning, internationalisering och lansering på marknaden.

Externa länkar

http://avionero.com/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.