Avionero - a new standard in flight search

Diarienummer 2017-04171
Koordinator AVIONERO AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla beta-versionen av vår plattform och testa den tillsammans med våra potentiella användare, kommersiella partners och andra intressenter. Vi har uppnått detta mål med framgång.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lagt grund till en fortsatt utveckling av plattformen och dess kommersialisering. Under projektet gång har vi testat beta-versionen av plattformen på den svenska marknaden och samlat in feedback från referensanvändarna. Detta var ett viktigt steg i utvecklingen av vår produkt.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i två arbetspaket och har pågått i ca 7 månader. Projektet har genomförts av Avioneros interna team samt externa konsulter.

Externa länkar

Beta-versionen av Avionero som testats på den svenska marknaden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.