Avancerade Aluminiumlegeringar i strukturella lätta komponenter (Triple A)

Diarienummer 2014-05128
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer
Ansökningsomgång 2014-03857-en

Syfte och mål

Projektets syfte var att med hjälp av ökad användning av aluminium i strukturella komponenter med extremt höga krav kunna sänka vikt. Demonstratorer som använts som målbild är en detalj till flygmotor, en lastbilsdetalj samt en detalj till handhållna verktyg. Målen för projektet har varit att uppnå en viktminskning på 20 % i demonstrator, att höja TRL-nivå från 3 till4 resp. 5, att karaktärisera högtemperatur- och utmattningsegenskaper för materialen, att ta fram utbildningsmaterial för användning i industrikurs och magisterutbildning samt att ta fram implementeringsplan.

Resultat och förväntade effekter

Projektets mål har uppfyllts. Effekter på längre sikt är att resultaten genererat implementeringsarbete i flera branscher och detta har lett till att ett fortsättningsprojekt är påbörjat för att höja TRL-nivån ytterligare i ett delprojekt. Deltagande företag har fått möjligheten att tillgodogöra sig information och resultat som är nytt för branschen och kan på så vis öka sin konkurrenskraft genom att i framtiden kunna erbjuda högpresterande material i sina produkter.

Upplägg och genomförande

Projektet har en stark företagsförankring i flera branscher. Forskningsutförare i projektet har varit Swerea SWECAST, som är gjuteriindustrins forskningsinstitut, samt Jönköping University, som har en erkänd status i materialforskning. Gjuterierna har utfört gjutförsök och bidragit med processkunskap. Produktägarna har varit kravställare samt ansvarat för demonstratorframtagning. Projektet har varit uppdelat i två delprojekt med minst ett gemensamt projektmöte varje år för att säkerställa att resultaten blir branschöverskridande och för att ge företagen mervärde.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.