Automatisk klövtvätt med miljövänlig hypoklorsyra

Diarienummer 2013-04309
Koordinator ANOLYTECH AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att hitta en alternativ och miljövänlig metod för behandling av klövar som motverkar digital dermatit. Vi har indikationer från förstudien att anolyten är verksam mot limax och lindriga eksem vilket är förstadiet till Digital dermatit. Vi hade som mål att installera och utvärdera 6 st. testgårdar vilket vi uppnåt.

Resultat och förväntade effekter

Testgårdarna har visat på indikationer och vi anser att vi uppnåt de resultat som vi förväntat oss. Resultaten är uppnåda trots att vi haft en del problem under testet med utrustningen.

Upplägg och genomförande

Vi har dragit stor lärdom utav många delar av förstudien. Vi kan konstatera att antalet gårdar och typ av gård har varit väl valda. Kravställning och kontraktering av testkunder kan dock förbättras för att få en smidig och bra uppföljning, samt ett relevant urvall. Informationen till kund måste vara djupt förankrad hos samtliga som jobbar omkring utrustningen , i vårt fall så fokuserade vi för mycket på ägaren till gården och inte tillräckligt på driftspersonal. Anolytech har visat god förmåga att hantera testgårdarna under driftsperioden. Klövvårdarna borde ha kontrakterats i förväg

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.