Automatisering av stadsbussar busståg, hållplatsdockning och depåprocesser

Diarienummer
Koordinator Volvo Bussar Aktiebolag - Avd 8000 ARHK6N
Bidrag från Vinnova 11 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Syfte och mål

Syfte Att utveckla tekniklösningar som möjliggör automatiserad körning av elektrifierade bussar för busståg, hållplats dockning och depå körning. Mål Demonstrera säker, effektiv och miljövänlig körning av busståg, hållplats dockning och depå körning inom avgränsat område.

Förväntade effekter och resultat

Genom busstågsdrift kan linjekapaciteten ökas stegvis genom att addera antalet fordon i tåget antingen under en viss tid eller över en viss sträcka, utan att förlänga tiden för passager genom korsningar och hållplatser. Korta stopptider med hög säkerhet på hållplatser åstadkoms genom autonom inkörning av bussar och busståg både longitudinellt och lateralt, vilket möjliggör en tidseffektiv på- och avlastning av resenärer. Autonom körning mellan olika stationerna inom bussdepån ökar effektiviteten och minskar ytbehovet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs via en iterativ utvecklingsprocess mellan systemutveckling, integration i buss och test/verifiering för respektive tillämpning. De funktionella kraven i varje tillämpning driver vidareutvecklingen som i sin tur simuleras/verifieras innan vald lösning implementeras i fordonen och utvärderas vilket leder till nästa iteration.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 oktober 2017

Diarienummer 2017-03033

Statistik för sidan