Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatisering av stadsbussar busståg, hållplatsdockning och depåprocesser

Diarienummer
Koordinator Volvo Bussar AB - Avd 8000 ARHK6N
Bidrag från Vinnova 10 639 322 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2017-03033sv.pdf (pdf, 2508 kB)

Syfte och mål

Syfte att utforska hur man stegvis och i olika tillämpningsfall kan använda sig av autonom körning eller autonomt förarstöd för att på sikt kunna dra nytta av tekniken i verklig trafik för en 12 m buss. Det övergripande målet med projektet har varit att utveckla automatiserad körning av elektrifierade bussar med hög trafiksäkerhet och kapacitet samt med en låg total samhällskostnad och energiförbrukning. Projektet har verkligen visat att autonoma bussar har stor potential men att det även är otroligt komplext att köra på allmän väg i blandtrafik med andra trafikanter som köra manuellt.

Resultat och förväntade effekter

Busståg öka linjekapaciteten genom köra fordon i tåg utan att förlänga tiden för passager genom korsningar och hållplatser. Utfall Tidtabell behöver anpassas då hållplatsstopp för busståg tar längre tid. Korta stopptider med hög säkerhet på hållplatser, vilket möjliggör en tidseffektiv på- och avstigning, minska däckslitage. Utfall - resekomforten och precision ökar markant kan leda till effektivare stopp. Autonom körning mellan olika stationer inom bussdepån ökar effektiviteten och minskar ytbehovet. Utfall reducerar tydlig antalet manuella förflyttningar inom depån.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i en iterativ utvecklingsprocess mellan systemutveckling, integration i buss och test/verifiering. Kraven i varje tillämpning driver vidareutvecklingen som simuleras/verifieras innan lösning implementeras i fordon. Parallellt med tekniskt utvecklingsarbete har tillämpningar av tekniken studerats teoretiskt i workshopformat med representanter från intressenter och behovsägare, tex trafikkontor, kollektivtrafikhuvudmän, kollektivtrafikoperatörer m.fl. med syfte att uttrycka teknikkrav och behovsbilder.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2022

Diarienummer 2017-03033

Statistik för sidan