Återbruk och förberedelse för återbruk av byggvaror och inredningar vid renovering av bostäder

Diarienummer 2013-05486
Koordinator SABO Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi vill genomföra en innovationstävling för återbruk av byggvaror och öka materialåtervinningen vid renovering av bostäder. Syftet är att minska mängden bygg- och rivningsavfall och öka återanvändningen av byggvaror. Målet med detta projekt var att ta fram en projektplan för innovationstävlingen.

Resultat och förväntade effekter

Det finns ett stort behov av innovationer inom detta område. Det är ett outforskat område utifrån storskaliga lösningar som till exempel renovering av miljonprogramsområden. Kunskapen är låg inom den här sektorn och det finns ännu inte någon kommersiell infrastruktur. Genom projektet skulle man kunna hitta metoder för att för återbruk och materialåtervinning som hjälper bostadasföretagen att bidra till minskad mängs osorterat avfall.

Upplägg och genomförande

För att uppnå målet behöver vi genomföra innovationstävlingen i två etapper. En första etapp är att engagera så många som möjligt i återbruksfrågan så att vi mer precist kan formulera utmaningarna. I den andra etappen kommer vi att efterfråga innovationer inom prioriterade områden som utkristalliserades i första etappen. I planeringsstadiet vi nu genomfört samlade vi aktörer från byggbranschen som gemensamt tog fram frågeställning och gav input till projektplanen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.