AstaZero Duglighetsprojekt - Kompetens för verifiering aktiva säkerhetssystem och automatiserade fordon

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB
Bidrag från Vinnova 8 563 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - april 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Utökade förmåga på AstaZero genom: -EuroNCAP 2018 ackreditering -Aktivt bidra till EuroNCAP 2020 -Etablering av virtuell provning -Redo att leverera ECE provning som teknisk tjänst. -Internationell koordinering.

Förväntade effekter och resultat

- Avslutande aktiviteter för AstaZeros ackreditering mot EuroNCAP 2018 protokoll. - Första steg avslutade för etablering av virtuell provning på AstaZero. - Kompetens and förmåga att genomföra UNECE metoder avseende ADA för tunga fordon etablerad. - Etablerat nätverk med internationella testbäddar med liknande ambitioner som AstaZero. Samverkan och sammutveckling där så är möjligt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket. Dessa kommer drivas som delprojekt med nedbruten planering och leverans där uppföljning kommer ske varannan vecka.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 februari 2018

Diarienummer 2017-05514

Statistik för sidan