Arenaprojekt PTC juni 2015 Sanco

Diarienummer 2015-03629
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att identifiera hur Sanco AB behöver förändra sin verksamhet för att möta kraven inom AS9100. Sanco har fått en god bild av vad som krävs av företaget för att uppnå kraven i AS9100 och därmed inom kvalitetsområdet vara kvalificerade att bli underleverantörer till företag inom flygindustrin.

Resultat och förväntade effekter

GAP-analysen med föreslagna åtgärder har sammanställts i en rapport. Resultatet av kartläggningen kommer att stärka Sancos möjligheter att leva upp till kraven i AS9100. Det är ett baskrav för att kunna bli leverantör till flygindustrin av komponenter tillverkade framför allt med avancerad skärande bearbetning.

Upplägg och genomförande

Arbetet genomfördes i form av ett fysiskt besök på Sanco (2015-07-01) av Carolina Pettersson och Mats Werke från Swerea IVF samt efterföljande telefonmöten och kommunikation med mail mellan Sanco och Swerea IVF. Vid dessa tillfällen granskades AS9100C i detalj och gapet mellan företagets verksamhet och kraven enligt AS9100 noterades. Endast de punkter som skiljer AS9100 från ISO 9001:2008 gicks igenom.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.