Aqua Pro Site - En flödesbaserad energikälla

Diarienummer 2015-05651
Koordinator AQUA PRO SITE TECHNOLOGIES AB - Aqua Robur AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla och validera teknik för strömförsörjning av sensornätverk utplacerade i det kommunala VA-lendingsnätet. Sensorerna används för att identifiera vattenläckage som idag ligger runt 20% i dricksvattenledningarna. Målet var att vid projektets slut dels ha en teknik som validerad i en verklighetslik miljö, vilket har uppnåtts. Dels att ha validerat möjligheten att leverera det tänkta värdeerbjudandet genom specifika distributörskanaler, vilket också nådde förväntad målbild.

Resultat och förväntade effekter

Det övergripande resultatet för projektet är mycket bra och bolaget har idag en prototyp som motsvarar de krav som kunderna har på konceptet. Effekterna av projektresultatet är att bolaget nu kommer ta nästa steg med mer omfattande tester i verklig driftsmiljö tillsammans med potentiella kunder och samarbetspartners.

Upplägg och genomförande

Projektplanen har till största del genomförts utan förändringar där kontinuerlig testning och validering av teknik samt affär har varit en bärande del i projektets process att förbereda produkten inför en kommande produktlansering. På grund av yttre faktorer fick vissa tester i den sista delen av projektet genomföras i alternativ miljö. Denna förändring påverkade dock inte projektets resultat nämnvärt och de ursprungen planerade testerna kommer genomföras vid ett senare tillfälle utanför ramen för projektet.

Externa länkar

http://www.aquarobur.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.